TÜRK VATANDAŞLIĞI İÇİN DEĞERLEME

19.09.2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve akabinde 13.05.2022 tarih 5554 karar noluTürk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Türk Vatandaşlığı’na geçiş için alınacak olan gayrimenkullerin niteliği ile ilgili olarak aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

  • Tapu kayıtlarına üç yıl satılmama şerhi koyulmak suretiyle Türkiye’de taşınmaz mal edimi yoluyla vatandaşlık kazanılabilmesi için alınacak gayrimenkulün değeri tutar 400.000 USD’dir.
  • Türk Vatandaşlığına geçişte gerekli gayrimenkul değerleme raporu, SPK ve BDDK Lisanslarına sahip değerleme kuruluşu tarafından hazırlanmalıdır
  • Kanuna uygun olarak düzenlenen gayrimenkul değerleme raporunun Tapu Müdürlüklerine ibraz edilmesi gereklidir
  • Yeni Proje Fiyat Analizi ve Değer Tespit Çalışmalarının Yapılması
  • Bu amaçla sahibi olunacak gayrimenkullerin, en az 3 yıl süre ile satılamaması amacı ile tapu kayıtlarına şerh konulacaktır.