OTEL DEĞERLEME

Uluslararası Değerleme Standartlarında, otelin değerlemesinde geçerli olan değerlememetodu GelirKapitalizasyonu yöntemidir. Bir otelin değeri gelecekteki beklenen karlılığı ile belirlenir. Değerleme çalışmasında otelin önceki yıllardaki gelirleri ve giderleri temel alınarak geleceğe yönelik gelir ve gider tahminleri yapılır.

Bu kapsamda otelin (konaklama tesisinin) kaç odalı/yataklı olduğunu, açık olan gün sayısı, doluluk oranları, yıllık ortalama fiyatları, diğer gelirleri ve gider kalemleri değerleme uzmanı tarafından analiz edilerek her bir projeksiyon yılı için gelir ve giderlerin tahmini ile oluşturulan nakitakımları tablosunda;

  • Uygun bir dönem sonu kapitalizasyon oranı ile dönem sonu değeri belirlenir.
  • Uygun bir ıskonto oranı ile gelirler bugüne indirgenir.