MAKİNE DEĞERLEME

Endüstriyel varlıklarının değerleme hizmetinde (makine değerleme) makine ve ekipmanların; teknolojik durumları, ekonomik ve faydalı kullanım ömürleri, fiziki/teknolojik ve fonksiyonel yıpranmaları, üretim tarihi, menşei, markası, modeli, periyodik bakımlarının yapılıp yapılmadığı, servis ve yedek parça tedarik durumu, yeni ve 2.el bedeli, piyasada tercih edilebilirliği, sektörel durumu, taşınabilirliği gibi değer etken faktörlerin analizleri yapılmaktadır.

 • Komple Tesis Değerlemesi (Bir gayrimenkulün, bütünleyici parçası ile eklentisi olan unsurların, yani üretim ya da hizmet amaçlı tesislerde gayrimenkulün tapu kütüğüne tescil edilmiş her türlü makine ve teçhizat için ipotek amaçlı, münferit olarak piyasa rayiç değer tespitleri)
 • Muhasebe kayıtlarında demirbaş olarak bulunan ancak amortisman nedeniyle defter değerleri olmayan her türlü makine ve teçhizat için piyasadaki ikinci el veya hurda değer tespitleri,
 • Proforma Kontrol / Fatura Analizi
 • Maddi Duran Varlık Değerlemesi
 • Otel ve ekipmanlarının değerlemesi,
 • Hammadde, Mamul Değer Tespiti
 • UFRS/TFRS Kapsamında Maddi Duran Varlıkların Değerlemesi
 • Taşıt, Tarım Araçları ve İş Makinesi Değer Tespiti
 • Gemi Değerlemesi
 • Hava araçları (Uçak, helikopter, planör vb…)

 

Değerleme çalışmalarımızda kullanım amacınıza göre aşağıdaki hususlara yer verilebilmektedir.

 • Adil Piyasa-Pazar Değeri
 • Düzenli Tasfiye Değeri
 • Zorunlu Tasfiye Değeri (Genellikle İhale Değeri Olarak Adlandırılır)
 • Kullanılan Varlığın Yedek Maliyeti
 • Karşılaştırılabilir Varlıkların Yeni Maliyeti