Bizi takip edin!

Kurumsal

Anasayfa Kurumsal

Ritim Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

02 Aralık 2005 tarihinde, İstanbul Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanan Şirket Ana Sözleşmesi’ne göre Gayrimenkul Değerleme olarak tanımlanan iş ve hizmetleri vermek amacıyla kurulmuş ve 571659 Sicil Numarası ile İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı olup;

 

Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu SERİ VIII NO:35 sayılı “sermaye piyasası çerçevesinde değerleme hizmeti verecek şirketlere ve bu şirketlerin kurulca listeye alınmalarına ilişkin esaslar hakkında tebliğ”i çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere 03.07.2008 tarih ve 18/747 sayılı Kurul Karalı ile Kurul’ca listeye alınmıştır.   

 

Yanısıra Şirketimiz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 02.08.2012 tarih ve 4887 sayılı kararı ile Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmeliğin (Yönetmelik) 11. maddesine istinaden bankalara Yönetmeliğin 4. maddesi kapsamına giren “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmesi uygun görülmüş ve listeye alınmıştır.

 

Halen, şirketimiz RM Ritim Gayrimenkul Değerleme A.Ş. SPK ve BDDK akreditasyonlarına uygun, gayrimenkullerin, gayrimenkule bağlı hak ve faydaların, gayrimenkule bağlı vergi matrahlarının, ipotek portföylerinin, teminatların ve mevzuat uyarınca diğer durumlarda yatırımcılara, banka ve finans kuruluşlarına, vakıflara, kamu kuruluşlarına, özel ve resmi kurumlara, şahıslara, gayrimenkul ve buna bağlı hak ve faydaların değer tesbitlerini yaparak, standartlara uygun raporlamaktadır. Değerleme Uzmanlarımızca verilen değerleme hizmetinde IVS International Valuation Standards (Uluslararası Değerleme Standartları) ve EVS European Valuation Standards (Avrupa Değerleme Standartları) kriterlerine uyulmaktadır.

 

RM Ritim ailesi olarak ürettiğimiz değerleme raporlarıyla ilgili kanun ve yönetmelikler, bilimsel yaklaşımlar ve kolay anlaşılabilir metotlarla müşterilerimize, gayrimenkule ilişkin alacakları her türlü karar için doğru desteği ve kurumsal çözümlemeleri sunmaktayız. Hedefimiz, gençlerimizin inovatif özellikleri ile şirket kurucularımızın deneyimlerini bir potada eriterek sektöre değer katabilmektir.

 

Şirketimiz, kurumsal özellikleri ve vizyonu doğrultusunda, inovatif, güvenilir ve kaliteli hizmet verme anlayışımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada ödün vermeden sürdürmektedir. Başta sektörümüz olmak üzere, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve paydaşlarımızla, hep beraber akıl ve güç birliği oluşturarak sektörümüzün gelişimi ve güçlenmesi için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Hemen Bizi Arayın

Hemen bizimle iletişime geçerek değerleme alanındaki hizmetlerimizden kolayca faydalan.

0216 361 14 19