KENTSEL DÖNÜŞÜM DEĞERLEME

Bir kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesi, yaşanabilir kentlerin oluşturulması anlamına gelen ve Kentsel yenileme projelerinde “kent içinde kaçak yapılaşma alanları ile ekonomik ömrünü doldurmuş bulunan çöküntü alanlarının gerekli tüm kentsel ve sosyal donatı hizmetleri getirilerek olası tüm doğal afet riskleri de bertaraf edilecek şekilde yeniden fenni ve sıhhi standartlara haiz bir şekilde yapılandırılması” amaçlanan Kentsel Dönüşüm ya da 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 30 Mayıs 2012 ve Yönetmeliği 4 Ağustos 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği 15. Maddesine istinaden riskli yapı değeri tespiti, yeni kanun değişiklikleri ve düzenlemesi ile kentsel yenileme / dönüşüm kapsamında,

  • Mevcut Durum Analizi ve Değer Tespit raporlarının hazırlanması
  • Mevcut Proje Şerefiyelendirme Raporlarının Hazırlanması (Yeni projede paylaşım ve dağılım modelinin zeminini oluşturan raporlardır.)
  • Yeni Proje (Avan Proje) Şerefiyelendirme ve Konumlandırma Raporlarının Hazırlanması
  • Yeni Proje Fiyat Analizi ve Değer Tespit Çalışmalarının Yapılması
  • Gayrimenkuller arasında Kıyas Raporlarının hazırlanmasına ilişkin raporlar hazırlanmaktadır.