AKARYAKIT İSTASYONU DEĞERLEME

Akaryakıt İstasyonunun bulunduğu lokasyon, akaryakıt satışı (lt), yakın çevresinde yer alan istasyon sayısı, taşınmazın önünden geçen araç sayısı, taşınmazın yakın çevresinin demografik yapısı, intifa süresi, Diğer Gelirlerin (Lokanta, Yıkama Alanı, ATM Alanı v.b.) araştırılması vb. birçok değişkenin değerleme uzmanı tarafından analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması suretiyle değerleme raporu hizmeti sunulmaktadır.

Akaryakıt İstasyonlarının gelir üreten gayrimenkuller olması nedeniyle değerlemesinde Gelir Kapitalizasyon Yöntemi, Maliyet Yöntemi ve Pazar Yaklaşımı Yönteminin birlikte kullanıldığı ya da içlerinden en uygun olanının mülk özelinde tercih edilmesi ile değer takdiri yapılmaktadır.